ETAP II

Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Jak wygląda rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd? Czy istnieje jakiś termin na jego rozpoznanie i czy Sąd zawsze wyznacza rozprawę zanim wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje Sąd w składzie jednoosobowym. Teoretycznie, wniosek może być rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym bądź podczas rozprawy. Wieloletnie doświadczenie naszych prawników pokazuje jednak, że większość wniosków o ogłoszenie upadłości rozpoznawanych jest na rozprawie, podczas której sędzia przesłuchuje wnioskodawcę na okoliczności związane z jego sytuacją majątkową.

Co do zasady, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez nas wniosku.

Co zrobić w przypadku, gdy Sąd oddali mój wniosek o ogłoszenie upadłości? Czy to oznacza, że nie mam już możliwości ogłosić upadłości?

Oddalenie przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że nasze szanse na oddłużenie zostały zaprzepaszczone. W ciągu 7 dni od dnia rozprawy możemy bowiem wnieść zażalenie. Jeżeli w naszej sprawie nie było rozprawy, najpierw musimy złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia w sprawie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłość, a dopiero po jego otrzymani biegnie nam termin na wniesienie zażalenie.

Jeżeli Sąd Okręgowy również odmówił nam ogłoszenia upadłości, kolejny wniosek o analogicznej treści zostanie zwrócony. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc prawnika i wspólnie zastanowić się, co w konkretnej sprawie da się zrobić.

Kontakt

Nowe pole

Share This