Oferta

 

Co oferujemy

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie oddłużania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Doradzamy naszym Klientom, którzy utracili zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, w jaki sposób mogą oni skutecznie skorzystać z dobrodziejstwa ustawodawcy jaką niezaprzeczalnie jest instytucji upadłości konsumenckiej.

Zakres naszych usług

W

wnikliwą i rzetelną analizę każdego przypadku niewypłacalności, uczciwie oceniając szanse na ogłoszenie przez dłużnika upadłości;

W

sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;

W

reprezentowanie dłużnika w Sądzie podczas rozprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości;

W

reprezentowanie dłużnika przed Sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami;

W

składanie pism procesowych w toku postępowania upadłościowego;

W

wniesienie zażalenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jesteśmy elastyczni

Powyższa oferta jest ofertą przykładową, która zgodnie z życzeniem Klienta ulegnie modyfikacji w zależności od jego potrzeb.

Kontakt

Nowe pole

Share This