Julia Leśniak

Konsultant

Ukończyła studia ekonomiczne w specjalizacji rachunkowości zarządczej. Od 2013 roku zdobywała doświadczenie w zakresie rozliczeń finansowych, księgowości, prawa pracy i rozliczeń pracowniczych.

Jest wsparciem zespołu w kwestiach merytorycznych dotyczących ustalenia rozrachunków wierzytelności czy należności. Zajmuje się także obsługą upadłości w zakresie sprawozdawczości rachunkowej oraz rozliczeń pracowników i zleceniobiorców.

Wcześniej pracowała w międzynarodowej korporacji.

Share This