Gaweł Jarosiński

Radcą prawny, doradca restrukturyzacyjny

Prawem upadłościowym zajmuje się od 2011 roku.

Pełni funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka.

Radca prawny z ponad prawie piętnastoletnim doświadczeniem, w szczególności w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalizuje się w sprawach korporacyjnych, kontraktowych oraz zamówieniach publicznych.

Obecnie koncentruje się na doradztwie kryzysowym na rzecz dużych podmiotów działających w formie grup kapitałowych. Pomaga również osobom fizycznym, w tym byłym przedsiębiorcom w redukcji ich zadłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Wcześniej związany z branżą energetyczną, hutniczą i budowlaną.

Przez wiele lat członek rad nadzorczych oraz dyrektor pionu prawnego spółek prawa handlowego oraz doradca zarządów.

Share This