Czym jest upadłość konsumencka?

To sytuacja umożliwiająca osobie, której działalność przestała być wypłacalna umorzenie jej zobowiązań jako osoby fizycznej. Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez sąd rejonowy, który może zrobić to na wniosek dłużnika. Jednak może zostać ona ogłoszona tylko raz na 10 lat i jedynie w sytuacji nadzwyczajnej, na którą dłużnik nie miał wpływu. Powodem, który pozwala na ogłoszenie niewypłacalności , jest na przykład poważna choroba lub wypadek na wskutek, którego osoba nie jest w stanie pracować, aby utrzymać działalność.

Jak działa upadłość konsumencka?

Jeśli sąd uzna wniosek o ogłoszeniu niewypłacalności za umyślne działanie zgłaszającego swoją niewypłacalność klienta, to zostanie on oddalony. Jednak to nie jedyna sytuacja, w której sprawy upadłościowe nie zostanie wszczęte. Postępowanie upadłościowe może nie zostać przeprowadzone również w sytuacjach gdy okazuje się że jest ono niezgodne z prawdą, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat część lub całość długu została umorzona w poprzednim postępowaniu, a także w przypadku uchybienia terminu zgłoszeni.

Natomiast jeśli wniosek o ogłoszenie bankructwa i zostanie przyjęty zostaną podjęte działania w celu oddłużenia takiego klienta. Jednak działania te mogą objąć jedynie te, które powstały przed ogłoszeniem niewypłacalności. Głównym celem takich działań jest pomoc w spłacie wszystkich wierzycieli, bez konieczności wszczynania indywidualnych postępowań sądowych.

Takie rozwiązanie ma na celu pomoc w skutecznym niwelowaniu długów, jednak klient musi pamiętać o tym, że w takim postępowaniu jego majątek zostanie częściowo lub w całości zlikwidowany. Dzieje się tak, ponieważ środki uzyskane z likwidacji zostają przeznaczone na spłatę poszczególnych wierzycieli.

Co można zrobić?

Klienci składający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zobowiązani są wypełnić odpowiedni formularz, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu. Taki wniosek może złożyć osoba, która nie prowadzi działalności, a także w sytuacji gdy przestała być wspólnikiem innej spółki.

Oczywiście złożenie takiego wniosku jeszcze o niczym nie decyduje. Dopiero sąd rozstrzyga czy dane długi mogą zostać umorzone, a jeśli tak to na jakich zasadach ma się to odbywać. Przykładem sposobu spłaty wyznaczonym przez sąd, może być na przykład zobowiązanie dłużnika do oddawania wyznaczonej sumy ze swojego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz spłat, a także zakaz zaciągania większej ilości długów.

Jeśli sąd zaakceptuje wniosek i upadłość zostanie ogłoszona, to kolejnym krokiem w postępowaniu jest przeprowadzenie inwentaryzacji całego majątku, a w dalszej kolejności jego sprzedaży. Nasza kancelaria prawa upadłościowego oferuje swoją pomoc klientom z Warszawy oraz okolic.

Kontakt

Nowe pole

Share This